Visie & Beleidsplein

Gymlokalen in de toekomst: specifiek of multifunctioneel?

deelrapportage over het onderdeel 'interne analyse' in het kader van een landelijk onderzoek naar de toekomst van gymlokalen

Aalst, M. van, Groenestein, M., Gugten, M. van der, & Perrels, B. (2001). Gymlokalen in de toekomst: specifiek of multifunctioneel?: deelrapportage over het onderdeel 'interne analyse' in het kader van een landelijk onderzoek naar de toekomst van gymlokalen. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP).

Dit onderzoek naar het gebruik van gymlokalen door scholen maakt deel uit van een breder onderzoek naar de toekomst van gymlokalen. De doelstelling van het gehele (brede) onderzoek is; na te gaan of het gymnastieklokaal nog voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, nu en in de komende twintig jaar. En zo niet, om dan met aanbevelingen voor verbetering te komen. In dit rapport zijn de resultaten van het deelonderzoek 'Interne analyse van gymlokalen' weergegeven. Deze interne analyse heeft tot doel zicht te geven op sterke en zwakke punten van het gymlokaal, meer in het bijzonder van het gebruik, de eigendomssituatie, de exploitatie en het beheer. Daarnaast dient deze analyse zo mogelijk tot een overzicht te leiden van het aantal gymlokalen, een onderverdeling of typologie naar grootte, beheersconstructie en mogelijkheden tot medegebruik.

Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marga van Aalst
Martine Groenestein
Martin van der Gugten
Bobby Perrels

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
gymnastieklokalen
onderwijs
toekomst