Visie & Beleidsplein

Gymlokalen in de toekomst: wandrek of klimwand?

deelrapportage over het onderdeel 'gebruikersanalyse' in het kader van een landelijk onderzoek naar de toekomst van gymlokalen

Aalst, M. van, Groenestein, M., Gugten, M. van der, & Perrels, B. (2001). Gymlokalen in de toekomst: wandrek of klimwand?: deelrapportage over het onderdeel 'gebruikersanalyse' in het kader van een landelijk onderzoek naar de toekomst van gymlokalen. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP).

Dit onderzoek naar het gebruik van gymlokalen door scholen maakt deel uit van een breder onderzoek naar de toekomst van gymlokalen. De doelstelling van het gehele (brede) onderzoek is; na te gaan of het gymnastieklokaal nog voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, nu en in de komende twintig jaar. En zo niet, om dan met aanbevelingen voor verbetering te komen. In deze deelrapportage zijn de resultaten van het onderdeel 'gebruikersanalyse' weergegeven. Dit is één van de drie gebruikersonderzoeken, welke drie tezamen het 'klantenonderzoek' vormen, dat op zich weer onderdeel is van de 'externe analyse' uit het gehele onderzoek. Deze gebruikersanalyse heeft tot doel om in kaart te brengen welke invloeden van buitenaf op (exploitatie en gebruik van) gymlokalen worden uitgeoefend. Dit deelonderzoek heeft zich met name gericht op het gebruik van gymlokalen door scholen. Het gaat hierbij om scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra (ROC).

Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marga van Aalst
Martine Groenestein
Martin van der Gugten
Bobby Perrels

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
gymnastieklokalen
onderwijs
toekomst