Visie & Beleidsplein

De Leidse groene velden

Schippers, C. (1999). De Leidse groene velden. Leiden: Gemeente Leiden, Dienst Cultuur & Educatie.

De laatste jaren heeft de gemeente Leiden veel geïnvesteerd in de sportvoorzieningen. Op het gebied van de zwembaden is recentelijk het zwembadenplan verschenen, en zijn er plannen ontwikkeld voor de Zijl en de Vliet. Op het gebied van de sporthallen is naar aanleiding van de nota 'Sport-infrastructuur' de nieuwe sporthal bij de Zijl gebouwd, wordt er gebouwd aan een turnhal op het Broekplein en zijn onderhandelingen gaande om bij het revalidatiecentrum 'Zeehospitum' een sporthal te bouwen. Het doel van deze nota is te komen tot een ontwikkelingsplan voor de Leidse groene sportvelden voor de komende twintig jaar en een concreet investeringsplan tot het jaar 2002. Want, hoewel er veel is gebeurd aan de Leidse sportaccommodaties is er nog weinig aandacht besteed aan de sportvelden. De laatste jaren is er niet veel geïnvesteerd in grote verbeteringen van de Leidse velden, zodat er velden in slechte staat verkeren. Bovendien zijn een aantal velden herbestemd als bouwlocatie. Door deze ontwikkelingen is een integrale herbezinning en een toekomstvisie op het gebruik van de velden noodzakelijk. In deze nota zullen alle sportvelden besproken worden, behalve de tennisvelden; deze komen in een aparte notitie aan bod.

Uitgever(s): Gemeente Leiden, Dienst Cultuur & Educatie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Carolien Schippers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
sportvelden