Visie & Beleidsplein

KNAU accommodatiebeleidsplan 1996-2000

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) (1996). KNAU accommodatiebeleidsplan 1996-2000. Nieuwegein: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU).

Veel sportactiviteiten vragen om specifiek voor die sporten ontwikkelde ruimtelijke voorzieningen. De atletieksport vormt voor bijna alle bij haar onder te brengen disciplines geen uitzondering op deze regel. Deze publicatie betreft het accommodatiebeleidsplan van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) voor de periode 1996-2000. Binnen het algehele beleid van de KNAU dient het accommodatiebeleidsplan aan te geven welke doelstellingen de bond op accommodatiegebied nastreeft, welke middelen daartoe aangewend dienen te worden en in welke periode(n) de doelstellingen bereikt dienen te worden. Het uitwerken van het accommodatiebeleidsplan geeft tevens de mogelijkheid tot een helder formuleren van de tot op heden bestaande knelpunten in kwantitatief en kwalitatief opzicht en geeft in het vervolg daarop aan op welke wijze de aanpak plaatsvindt om deze accommodatieve onvolkomenheden op te lossen.

Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
atletiek
beleid
sportaccommodaties
sportbeleid
sportbonden