Visie & Beleidsplein

Normering buitenspeelruimte 2004

conceptnormering

stedelijke visie op de benodigde ruimte voor sport en spel in Rotterdam

Werkgroep normering buitenspeelruimte: Sport en Recreatie, dS+V, GGD (2004). Normering buitenspeelruimte 2004: conceptnormering, stedelijke visie op de benodigde ruimte voor sport en spel in Rotterdam. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Het project 'normering buitenspeelruimte' maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst 'Onderwijs en Jeugd' tussen stad en deelgemeenten. De raamovereenkomst is de uitwerking van het Bestuursakkoord Onderwijs en Jeugd (juli 2003). In het bestuursakkoord Onderwijs en Jeugd maakt normering buitenspeelruimte onderdeel uit van de prioriteit buitenruimte. Het project heeft een looptijd van drie jaar; van 2004 tot en met 2006. In het eerste jaar (2004) wordt een conceptnormering opgesteld, die in 2005 en 2006 zal worden getoetst in de diverse woonmilieus in Rotterdam. Aanleiding voor het actiepunt is de signalering dat speelruimte het tijdens het ruimtelijke ordeningsproces wel eens aflegt tegen andere belangen. De opdracht is om met een onderbouwde normstelling te komen waarmee de aandacht voor buitenspelen beter kan worden vastgehouden. Buitenspelen is noodzakelijk voor de motorische, emotionele, cognitieve en zintuiglijke ontwikkeling van kinderen. Er wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van bijvoorbeeld overgewicht of aan gebrek aan beweging gerelateerde ziekten. Het project maakt dan ook onderdeel uit van het programma 'Voeding en Bewegen' in het integraal jeugdbeleid. Daarnaast speelt voldoende ruimte voor sport en spel een rol in het vergroten van de veiligheid in de wijken, een belangrijke prioriteit binnen de gemeente.

Uitgever(s): Gemeente Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep normering buitenspeelruimte: Sport en Recreatie, dS+V, GGD

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
ruimtelijke ordening
speelruimte