Visie & Beleidsplein

Haalbaarheidsonderzoek SportGIS

definitief

Kempen, A. van, & Klaveren, E. van (2008). Haalbaarheidsonderzoek SportGIS: definitief. De Bilt: Grontmij Nederland bv.

In vervolg op het rapport 'Ruimte voor Sport (november 2005) heeft NOC*NSF een opdracht verstrekt aan Grontmij GIS&ICT voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een GIS-applicatie (Geografisch Informatie Systeem) voor sportaccommodaties.

Vanuit NOC*NSF zijn twee doelstellingen geformuleerd:

  1. inzicht krijgen in de huidige en toekomstige (boven)lokale situatie van vraag en aanbod op het gebied van sportruimte en sportaccommodaties;
  2. instrument bieden voor benchmarking en analyse dat leidt tot betrouwbare informatie ten behoeve van beter onderbouwde besluitvorming en planning.

Naast het formuleren van de mogelijke invulling van SportGIS wordt ook uitgebreid ingegaan op de exploitatie. Dit resulteert in een business case. Het is gangbaar hiervoor meerdere scenario's op te nemen.

Uitgever(s): Grontmij Nederland bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Albert van Kempen
Erwin van Klaveren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geografische gebieden
onderzoeken
software
sportaccommodaties