Visie & Beleidsplein

Accommodaties voor topsportevenementen in Nederland

onderzoeksrapport Olympisch Plan 2028 NOC*NSF

Hoorn, Y. van den, & Bighelaar, S. van den (2008). Accommodaties voor topsportevenementen in Nederland: onderzoeksrapport Olympisch Plan 2028 NOC*NSF. Arnhem: NOC*NSF.

Het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet is onderdeel van de bouwsteen Evenementen & Accommodaties van het Olympisch Plan 2028. Bij deze bouwsteen staat de volgende vraag centraal: wat moet in Nederland tot 2016 op het gebied van evenementen & accommodaties zijn gebeurd om bij de beste sportlanden van Europa te horen? De doelstelling voor de periode 2009-2016 voor deze bouwsteen is dat Nederland vijftien wereldkampioenschappen en tien Europese kampioenschappen meer moet organiseren dan het tot nu toe gedaan heeft. Mocht Nederland de Olympische Spelen van 2028 gaan organiseren, dan zouden, gekeken vanuit de huidige situatie in 2007, er vier sporten accommodaties hebben die voldoen aan de eis die het IOC stelt voor minimale toeschouwerscapaciteit. De overige sporten voldoen niet aan de eisen die vanuit het IOC gesteld zijn. Voor deze sporten zal het nodig zijn nieuwe accommodaties te bouwen. Mogelijk zal er uitgeweken kunnen worden naar evenementenhallen of het buitenland. Vanuit de resultaten kan de vraagstelling ('Kan Nederland met de gestelde eisen voor topsportaccommodaties 15 wereldkampioenschappen en 10 Europese kampioenschappen meer organiseren?") beantwoord worden met: het is niet haalbaar om 15 wereldkampioenschappen meer te organiseren, echter 10 Europese kampioenschappen meer organiseren is wel haalbaar.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Accommodaties voor topsportevenementen in Nederland : onderzoeksrapport Olympisch Plan 2028 NOC*NSF

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Yvonne van den Hoorn
Simon van den Bighelaar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
Olympisch plan 2028
sportaccommodaties
topsportevenementen