Visie & Beleidsplein

Beleidsnota 2009-2014

sport

door samenspel scoren

naar een gezond, duurzaam, resultaatgericht sportbeleid

Muyters, P. (2009). Beleidsnota 2009-2014: sport, door samenspel scoren, naar een gezond, duurzaam, resultaatgericht sportbeleid. Vlaamse Regering.

'Door samenspel scoren' is een bundeling van beleidslijnen om te komen tot een coherent gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid. Het bevorderen van het samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld is de rode draad binnen deze beleidsnota van de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport. Op microniveau streeft men naar efficiëntiewinsten door de samenwerking met de verschillende sportactoren op het werkterrein te bevorderen. Op het mesoniveau wenst men actief input te geven aan het sportbeleid vanuit een ruim perspectief, in overleg met verschillende beleidsdomeinen. Finaal is de blik gericht op 'de wereld, mijn dorp' en zal men gepast reageren op het toenemend internationaal karakter van de sport. Het Europees voorzitterschap van België tijdens de tweede helft van 2010, waarbij Vlaanderen voor de Sport de kar zal trekken, biedt hen een unieke kans. Op naar een gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid.

Uitgever(s): Vlaamse Regering,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Philippe Muyters

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
beleidsnota's
sportbeleid