Visie & Beleidsplein

Lichamelijke opvoeding

voorlichtingsbrochure havo/vwo

actuele stand van zaken invoering tweede fase

Faber, K., Mooij, C., & Oosterlee, J. (1998). Lichamelijke opvoeding: voorlichtingsbrochure havo/vwo, actuele stand van zaken invoering tweede fase. Enschede: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO).

Met deze brochure informeren de auteurs docenten over de actuele stand van zaken voor het vak lichamelijke opvoeding in verband met de invoering van de vernieuwde tweede fase in 1998. Daarbij wordt algemene informatie over de ontwikkelingen in de tweede fase bekend verondersteld. De brochure is als volgt ingedeeld. De belangrijkste inhoudelijke veranderingen voor het vak ten gevolge van de invoering van de nieuwe tweede fase komen in hoofdstuk 1 aan de orde. Hoofdstuk 2 gaat in op consequenties van de studiehuisgedachte voor het vak. Suggesties voor de lespraktijk zijn opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de toetsing van lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijke deel van het programma. De auteurs sluiten af met tips die docenten kunnen helpen bij de voorbereiding in de komende tijd (hoofdstuk 4) en met een overzicht van veel gestelde vragen. In een bijlage zijn de nieuwe examenprogramma's en de examenregeling voor het vak te vinden.

Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO),

Download(s)

Inhoudsopgave : lichamelijke opvoeding : voorlichtingsbrochure havo/vwo : actuele stand van zaken invoering tweede fase

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kees Faber
Chris Mooij
Jan Oosterlee

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
onderwijsgevenden
voorlichting