Visie & Beleidsplein

Sport op lokaal niveau

overheid en particulier initiatief

verslag van een mini-conferentie

Livius, T. (1994). Sport op lokaal niveau: overheid en particulier initiatief, verslag van een mini-conferentie. Den Haag: Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid.

Het PvdA-kamerlid John Lilipaly heeft de afgelopen twee jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd over het thema sport in Nederland. Dit document betreft het verslag van de mini-conferentie die op 21 februari 1994 plaatsvond in het gebouw van de Tweede Kamer. De mini-conferentie bracht een groot aantal mensen bij elkaar die beroepsmatig of in hun vrije tijd betrokken zijn bij de lokale sport. De inleidingen en de discussie geven een beeld van de inzet van de diverse actoren, de problemen die ze tegenkomen en van scenario's voor de toekomst. Het moment van deze conferentie is niet willekeurig gekozen. De conferentie is bedoeld om de sport tijdens de collegevorming binnen gemeenten een plaats op de politieke agenda te geven. Nu zal blijken welke betekenis de plaatselijke politiek hecht aan de sportbeoefening.

Uitgever(s): Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Titus Livius

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

congressen
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sportbeleid