Visie & Beleidsplein

De recreatievogel

een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de recreatie

Goossen, M., Jókövi, E.M., Ploeger, B., & Vries, S. de (1998). De recreatievogel: een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de recreatie. Wageningen: DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied.

Dit essay is het (voorlopige) eindpunt van een denkproces dat begon bij de recreatiescenario's zoals deze in de Recreatieschets 2020 (Ministerie van LNV, 1997) zijn verwoord. Het schetst een visie voor een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling voor de recreatie, gebaseerd op de resultaten van de discussie rond de Recreatieschets. Het essay legt een sterke nadruk op de vraag naar groene recreatie. De vraag naar groen manifesteert zich op ruwweg drie niveaus: dat van de stad, dat van het gebied rond de stad en dat verder weg van de stad. Uiteraard hangen die drie niveaus samen. Op grond van de vraag wordt aangegeven waar het recreatiegroen idealiter zou moeten liggen. Dit leidt tot een 'ideale' groenstructuur voor de stad zelf, één voor het groen rond de stad en één voor het landelijk gebied in zijn geheeld.

Uitgever(s): DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martin Goossen
Margit Jókövi
Bert Ploeger
Sjerp de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

natuur
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
stedenbeleid
vrijetijdsbesteding