Visie & Beleidsplein

Sport, bewegen en gezondheid

naar een actief kabinetsbeleid ter vergroting van de gezondheid door en bij sport en beweging

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2001). Sport, bewegen en gezondheid: naar een actief kabinetsbeleid ter vergroting van de gezondheid door en bij sport en beweging. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Nota aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoewel de sportparticipatie in onze maatschappij vrij hoog is, wordt toch in alle geledingen van onze maatschappij bewegingsarmoede geconstateerd. Over het algemeen bewegen wij te weinig om een gunstig effect te bereiken voor onze fitheid en gezondheid. In deze nota wordt daarom beschreven hoe (onvrijwillige) lichamelijke inactiviteit kan worden tegengegaan en onder welke randvoorwaarden kan worden verwacht dat meer mensen een actieve leefstijl aannemen. Daarnaast beschrijft de nota ook hoe de negatieve gevolgen van (te) intensieve vormen van bewegen kunnen worden bestreden. Bij het streven naar een grotere gezondheidswinst door sport en beweging zal gelijktijdig aandacht moeten zijn voor het indammen van de gezondheidsrisico's. Sportbeoefening leidt op vrij grote schaal tot blessures en incidenteel ook tot andere sportgerelateerde aandoeningen.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Sport, bewegen en gezondheid : naar een actief kabinetsbeleid ter vergroting van de gezondheid door en bij sport en beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
lichaamsbeweging
sport (algemeen)
sportbeleid