Visie & Beleidsplein

Olympische hoofdstructuur

plannen met een deadline

deel II / positiespel

Bouw, M., & Jansma, R. (2010). Olympische hoofdstructuur: plannen met een deadline, deel II / positiespel. Amsterdam: One Architecture B.V..

Het project Olympische Hoofdstructuur kent drie fasen. In de eerste fase is door middel van werksessies met (inter)nationaal gerenommeerde experts op uiteenlopend gebied de opgave verkend. Dat resulteerde in het 'Mindset document'. De tweede fase, waarvan u de rapportage voor u hebt, bestond uit het inzichtelijk maken van mogelijkheden en onderlinge afhankelijkheden van te maken keuzes. Het middel hiervoor is een schakelbord. Het doel van dit schakelbord is: het uitwerken en operationaliseren van de drie gezichtspunten Kwaliteit, Opportuniteit en Techniek; de verzamelde informatie, ontwikkelde kennis en verworven inzichten te bekijken vanuit de drie gezichtspunten; te onderzoeken op welke manier deze informatie, kennis en inzichten de Olympische Hoofdstructuur kunnen gaan beïnvloeden; het ontwikkelen van een iteratief werk- en denkproces waarbinnen kan worden geschakeld tussen verschillende uitwerkingsmogelijkheden en waardoor inzichtelijk wordt op welk moment keuzes moeten worden gemaakt.

Uitgever(s): One Architecture B.V., Zwarts & Jansma Architecten,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Matthijs Bouw
Rein Jansma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympische Spelen
infrastructuur
ruimtelijke ordening
sportinfrastructuur