Visie & Beleidsplein

De bouw van gedifferentieerde ruimten voor lichamelijke oefening in het voortgezet onderwijs

Werkgroep Accommodatie voor Lichamelijke Opvoeding (1982). De bouw van gedifferentieerde ruimten voor lichamelijke oefening in het voortgezet onderwijs. Werkgroep Accommodatie voor Lichamelijke Opvoeding.

De Werkgroep Accommodatie voor Lichamelijke Opvoeding is een sub-werkgroep van de Werkgroep Scholenbouw, ingesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs & Wetenschappen. Deze sub-werkgroep ontving de volgende opdracht: het binnen de huidige financiële normen onderzoeken van de mogelijkheden om bij het voortgezet onderwijs te komen tot de bouw van gedifferentieerde oefenruimten voor de lichamelijke oefening; daarbij na te gaan in hoeverre een eenvoudiger bouwwijze dan thans gebruikelijk mogelijk is; een en ander met inachtneming van de algemeen aanvaarde aspecten van de lichamelijke oefening bij het voortgezet onderwijs. Dit document bestaat uit een viertal delen. Deel A betreft de achtergronden en ontwikkelingen, deel B de momentopname. In deel C komen de consequenties aan de orde, gevolgd door de conclusies en aanbevelingen in deel D.

Uitgever(s): Werkgroep Accommodatie voor Lichamelijke Opvoeding,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep Accommodatie voor Lichamelijke Opvoeding

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
bewegingsonderwijs
gymnastieklokalen
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
voortgezet onderwijs