Visie & Beleidsplein

Een gezonde gemeente worden, hoe doe je dat?

integrale aanpak beklijft, bewijst de praktijk

Maanen, S. van (2013). Een gezonde gemeente worden, hoe doe je dat?: integrale aanpak beklijft, bewijst de praktijk.

Mensen in beweging krijgen gaat verder dan mensen in beweging krijgen. Filosofie van de koude grond of praktijk van alledag? Als beweging, gezonde voeding en een verstandige leefstijl niet tot het dagritme behoren, is de boodschap het roer om te gooien lastig, maar verkoopbaar. Met een beetje campagne en overredingskracht lukt het vaak wel om kinderen, jongeren en senioren, maar ook kwetsbare doelgroepen te attenderen op een gezonde leefstijl. Diezelfde groep blijvend enthousiast en actief maken, is moeilijker. Om de zorgvraag terug te dringen en vanuit preventief perspectief te werken aan een gezonde en actieve samenleving, ontstaan op lokaal niveau steeds meer initiatieven.

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),

Download(s)

Een gezonde gemeente worden, hoe doe je dat? : integrale aanpak beklijft, bewijst de praktijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sandra van Maanen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
interventies
ketenaanpak