Visie & Beleidsplein

Wat zien gemeenten in een buurtsportcoach?

Heijden, A. von, & Leijenhorst, M. (2013). Wat zien gemeenten in een buurtsportcoach?. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van het ministerie van VWS voeren het Mulier Instituut en Kennispraktijk voor het derde achtereenvolgende jaar het 'Verdiepingsonderzoek Brede impuls combinatiefuncties' uit. Het onderzoek is dit jaar verbreed met buurtsportcoaches en sportimpulsprojecten. Onlangs zijn interviews afgenomen met beleidsmedewerkers van de 18 gemeenten die deelnemen aan het onderzoek. Daarbij is ingegaan op de visie op, en inzet van buurtsportcoaches. Uit de interviews met beleidsmedewerkers blijkt dat er veel variatie bestaat in de visie en aanpak van gemeenten wat betreft de inzet van de buurtsportcoach. Buurtsportcoaches blijken vooral te worden ingezet voor nieuwe doelgroepen. Daarnaast zullen ze meer vraaggestuurd werken dan combinatiefunctionarissen. De cofinanciering voor hun aanstellingen komt in de meeste gevallen vooral uit de eigen gemeentekas. Daarnaast omarmen gemeenten het idee van de Sportimpuls, maar ze vinden het jammer dat hun eigen rol daarin beperkt is. Vanwege de actualiteit en om gemeenten de gelegenheid te bieden van elkaar te leren, wordt in de factsheet een beeld geschetst van hoe deze 18 gemeenten bezig zijn met de invulling van de buurtsportcoaches.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid,

Download(s)

Wat zien gemeenten in een buurtsportcoach?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anneke von Heijden-Brinkman
Marja Leijenhorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
factsheets
gemeenten
sport en bewegen in de buurt