Visie & Beleidsplein

Monitor sportplan Brabant 2016

nulmeting 2011/2012

Hover, P., Werff, H. van der, Reijgersberg, N., & Poel, H. van der (2013). Monitor sportplan Brabant 2016: nulmeting 2011/2012. Utrecht: Mulier Instituut.

Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld (Provincie Noord-Brabant, 2012). Dit plan sluit aan op het lopende sportbeleid dat eind 2011 werd beƫindigd, maar is beduidend veelomvattender. De provincie Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut verzocht een onderzoeksinstrumentarium te ontwikkelen voor een nulmeting. Op verzoek van de opdrachtgever zijn hierbij de volgende partners betrokken: Vrijetijdshuis Brabant, Sportservice Noord Brabant/Olympisch Netwerk Brabant, het PON en de Universiteit Utrecht (USBO). Het rapport van deze nulmeting, onder redactie van het Mulier Instituut, is derhalve een product van alle samenwerkende partijen. Het onderzoek biedt inzicht in de stand van zaken wat betreft de pijlers van het Sportplan Brabant anno 2012. De doelstelling van de nulmeting Sportplan Noord-Brabant 2016, is het zo goed mogelijk vaststellen van de uitgangssituatie van de indicatoren anno 2011/2012. Deze 0-situatie kan dienen als referentiepunt voor toekomstige vergelijkbare metingen en toont daarmee of indicatoren zich positief of negatief ontwikkeld hebben.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor sportplan Brabant 2016 : nulmeting 2011/2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Harold van der Werff
Niels Reijgersberg
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
beleidsondersteuning
monitors
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid