Visie & Beleidsplein

Nulmeting sport in Brabant

deelonderzoek bezoek en deelname

Krijger, J. (2012). Nulmeting sport in Brabant: deelonderzoek bezoek en deelname. Tilburg: Vrijetijdshuis Brabant.

De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal Brabantse partners een onderzoeksinstrumentarium. Het integrale projectplan is beschreven in 'Instrumentarium nulmeting Sportplan Noord-Brabant 2016'. Deze rapportage heeft betrekking op deelonderzoek C4: Analyse bestanden ContinuVakantieOnderzoek (CVO) en ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO). Indicatoren die centraal staan in deelonderzoek C4, zijn: (a) aantal bezoekers/deelnemers evenementen; (b) sport- en bewegingsdeelname. Het antwoord op de aan de indicatoren gekoppelde onderzoeksvragen wordt gegeven door secundaire analyse op de genoemde bronnen (het CVO en het CVTO). De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant,

Download(s)

Nulmeting sport in Brabant : deelonderzoek bezoek en deelname

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jolijn Krijger

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
beleidsondersteuning
bezoekers
lichaamsbeweging
monitors
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid
sportbeoefening
sportevenementen