Visie & Beleidsplein

Nulmeting sport in Brabant

deelonderzoek netwerkvorming

Krijger, J., & Joos, A. (2012). Nulmeting sport in Brabant: deelonderzoek netwerkvorming. Tilburg: Vrijetijdshuis Brabant.

De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal Brabantse partners een onderzoeksinstrumentarium. Het integrale projectplan is beschreven in 'Instrumentarium nulmeting Sportplan Noord-Brabant 2016'. Deze rapportage heeft betrekking op deelonderzoek B4: Onderzoek bezoekers Brabantse netwerkbijeenkomsten sport. Om de nulsituatie met betrekking tot Brabantse sportnetwerken in kaart te brengen, werd in dit deelonderzoek gebruik gemaakt van twee methoden: een online enquĂȘte en interviews. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant,

Download(s)

Nulmeting sport in Brabant : deelonderzoek netwerkvorming

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jolijn Krijger
Ankie Joos

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
beleidsondersteuning
monitors
netwerken
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid