Visie & Beleidsplein

Rapportage nulmeting Sportplan

topsportonderzoek onder gemeenten en Brabanders

Het PON (2012). Rapportage nulmeting Sportplan: topsportonderzoek onder gemeenten en Brabanders. Tilburg: Het PON.

De provincie Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven een nulmeting te ontwikkelen waarmee de stand van zaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016 anno 2012 wordt gemeten. De nulmeting is in samenwerking met diverse onderzoekspartners ten uitvoer gebracht. Het PON, één van die partners, heeft hierbij twee onderzoeken voor haar rekening genomen: een onderzoek onder Brabanders en een onderzoek onder gemeenten. De resultaten van deze onderzoeken leest u in dit rapport. De belangrijkste resultaten van deze twee groepen worden met elkaar vergeleken. Sluiten hun ervaringen, waarderingen en behoeften op elkaar aan? Per thema worden de belangrijkste bevindingen naast elkaar gezet.

Uitgever(s): Het PON,

Download(s)

Rapportage nulmeting Sportplan : topsportonderzoek onder gemeenten en Brabanders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Het PON

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Noord-Brabant
beleidsondersteuning
gemeenten
monitors
provinciaal beleid
provincies
sportbeleid
topsport