Visie & Beleidsplein

Sporten in een gymnastieklokaal

een onderzoek naar het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen

Heuvel, M. van den, & Kalmthout, J. van (2001). Sporten in een gymnastieklokaal: een onderzoek naar het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen. 's-Hertogenbosch: Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv.

In dit rapport is verslag gedaan van een (deel)onderzoek naar het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen. Hiervoor is een enquête onder sportverenigingen gehouden via het sportpanel van Diopter. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met personen van sportverenigingen en van een vijftal gemeenten. Het onderzoek maakt deel uit van een breder opgezet onderzoek naar het huidige en toekomstige gebruik van gymnastieklokalen in Nederland. Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland gebruik maakt van accommodaties die ook voor gymnastiekonderwijs worden gebruikt.

Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gymnastieklokalen
sportaccommodaties
sportverenigingen