Visie & Beleidsplein

Uitvoeringsprogramma sport 2011-2014

gemeente Rotterdam

(2011). Uitvoeringsprogramma sport 2011-2014: gemeente Rotterdam. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Het Uitvoeringsprogramma Sport is de uitwerking van de Sportnota Rotterdam 2016, die in februari 2010 door de raad is vastgesteld. Hierin zijn de ambities van Rotterdam op sportgebied neergezet. In de Sportnota worden zes renbanen/tracks aangegeven:

  1. Sportwaarden en onderwijs: op alle onderwijsinstellingen wordt een sport- en beweegprogramma aangeboden, met als effecten talentontwikkeling, tegengaan van overgewicht en betere schoolprestaties.
  2. Maatschappelijke thema's: sport als middel om bij te dragen aan de ambities van de gemeente op andere beleidsvelden: onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid, economie, veilig en fysiek.
  3. Breedtesport en sportontwikkeling: het verhogen van de sportparticipatie onder Rotterdammers tot 70 % in 2016 (met als collegetarget 64 % in 2014).
  4. Evenementen en accommodaties: het aanbod aan sportprogrammering en sportvoorzieningen versterken waar dat nodig is.
  5. Topsport: het versterken van het aanbod aan topsport (evenementen, accommodaties en ondersteuning topsportverenigingen en toptalenten) en Rotterdam Olympic-proof maken.
  6. Media en citymarketing: versterken van het imago van Rotterdam als sportstad.

Uitgever(s): Gemeente Rotterdam,

Download(s)

Uitvoeringsprogramma sport 2011-2014 : gemeente Rotterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid