Visie & Beleidsplein

Utrecht monitor 2013

Tromp, R., Hoetjes, G., Paridaen, R., Slob, A., Polman, H., Hastenberg, H. van, ... Lieshout, I. van (2013). Utrecht monitor 2013. Utrecht: Gemeente Utrecht.

De zestiende Utrecht Monitor biedt een integraal en kernachtig overzicht van de 'staat van de stad'. Extra aandacht is geschonken aan thema's die een directe relatie hebben met de economische crisis: wonen, vastgoed, economie en werk en inkomen. De monitor geeft een recent beeld van de stad met jaargegevens van 2012 of statistieken met als peildatum 1 januari 2013. Een paar punten uit de Utrecht Monitor 2013: Utrecht blijft een groeiende stad; jong en hoogopgeleid, een stad met kansen; economische crisis raakt ook Utrecht; woningmarkt verder gestagneerd; oplopende werkloosheid; aantal banen groeit, maar in een lager tempo.

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Download(s)

Utrecht monitor 2013

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Robin Tromp
Geisje Hoetjes
Rob Paridaen
Anne Slob
Hanneke Polman
Hans van Hastenberg
Martine van Engen
Linda Scheelbeek
Ingrid van Lieshout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
gemeentelijk beleid
gemeenten
monitors
statistische gegevens