Visie & Beleidsplein

Een pas op de plaats

implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg

Glind, I. van de, Heinen, M., & Achterberg, T. van (2013). Een pas op de plaats: implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg. Nijmegen: IQ Healthcare.

Het blijkt vaak niet eenvoudig zijn om een leefstijlinterventie succesvol te implementeren in de dagelijkse praktijk. Om hier beter op in te kunnen spelen is door IQ Healthcare onderzocht welke knelpunten en succesfactoren zorgprofessionals in de patiëntenzorg ervaren bij het implementeren van leefstijlinterventies. Door kennis en ervaringen uit verschillende praktijksituaties met elkaar te vergelijken, schetst dit rapport een breed beeld van thema's die op dit vlak een rol spelen. Daarnaast combineren de auteurs deze ervaringen van zorgprofessionals met ervaringen van zorgverzekeraars met het (financieren van) leefstijlinterventies. Vanuit deze thema's en onderwerpen reiken ze oplossingsrichtingen aan om dit werkgebied verder te brengen. Deze oplossingsrichtingen hebben als doel om het gebruik van effectieve leefstijlinterventies te bevorderen, onderzoek naar leefstijlinterventies verder te brengen en bruikbare interventies te ontwikkelen of te verspreiden, en om richtingen aan te geven hoe beleidsmakers hierin kunnen faciliteren.

Uitgever(s): IQ Healthcare,

Download(s)

Een pas op de plaats : implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Irene van de Glind
Maud Heinen
Theo van Achterberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BeweegKuur (project)
gecombineerde leefstijlinterventies
gezondheidszorg
implementatie
leefstijl