Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen in de opvang

eindrapportage van drie jaar onderzoek

Verwijs, R., & Hermens, N. (2013). Sport en bewegen in de opvang: eindrapportage van drie jaar onderzoek. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De Federatie Opvang voerde van 2010 tot begin 2013 het programma Meedoen! uit, met financiering van het ministerie van VWS. Een van de doelen was sporten en bewegen mogelijk te maken voor cliƫnten in lidinstellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen. Het deelproject Meedoen! Sport en Bewegen moest hiervoor de basis leggen. Niet alleen binnen de instellingen, maar vooral ook daarbuiten werd aandacht gevraagd voor sport en bewegen voor deze groepen. Uitgangspunt was het positieve effect van sport en bewegen en de bijdrage die het levert aan verdere participatie. Deze rapportage presenteert de opbrengsten van drie jaar sport en bewegen in de opvang. De resultaten zijn bemoedigend. Zo krijgt sport en bewegen een vaker een structurele plaats binnen de instellingen. Ook hebben meer en meer instellingen een sport- en beweegaanbod. Daarnaast krijgt het motiveren en activeren van cliƫnten om te participeren in de sport, meer aandacht. De resultaten bieden belangrijke inzichten in de vorderingen van instellingen, maar ook in de uitdagingen voor de toekomst.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Sport en bewegen in de opvang : eindrapportage van drie jaar onderzoek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rianne Verwijs
Niels Hermens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

opvang
sportbeoefening
sportstimulering