Visie & Beleidsplein

Behoefteonderzoek zwemwater provincie Gelderland

vraag- aanbod analyse

Hoenderkamp, K. (2011). Behoefteonderzoek zwemwater provincie Gelderland: vraag- aanbod analyse. Kenniscentrum Recreatie: Den Haag.

In het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn moet de provincie Gelderland jaarlijks het aanwezige zwemwater inventariseren en vervolgens besluiten welke locaties worden aangewezen als officiële zwemwateren. Communicatie met de gebruikers van zwemwater is een belangrijk aandachtspunt van deze richtlijn. Belanghebbenden, waaronder de zwemmer zelf, moeten kunnen meepraten over het aanwijzen van (nieuwe) officiële zwemwaterlocaties. De provincie Gelderland wil graag een helder beeld van het aanbod versus de behoefte aan zwemwater, ter ondersteuning van het aanwijzen van officiële zwemwaterlocaties.

Bijkomende wensen van de provincie zijn om meer inzicht te krijgen in:

  • het (ongewenst en onveilig) zwemmen in de grote rivieren en welke alternatieve locaties in de omgeving veiliger zijn;
  • de invloed van uitval van zwemwaterlocaties (door bijvoorbeeld blauwalg) op het zwemwateraanbod;
  • de ontwikkeling van de behoefte aan zwemwater bij de verwachte demografische ontwikkeling (in relatie tot het zwemwateraanbod);
  • de invloed van de reisafstand naar een zwemwaterlocatie op eventuele zwemwatertekorten.

Uitgever(s): Den Haag,

Download(s)

Behoefteonderzoek zwemwater provincie Gelderland : vraag- aanbod analyse

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Hoenderkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

recreatieve voorzieningen
vrijetijdsbesteding
zwemmen