Visie & Beleidsplein

Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt'

eindrapport

Noordink, M., Gooskens, B., & Schelven, R.M. van (2013). Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt': eindrapport. Den Haag: Kwink Groep.

Het rapport gaat in op de realisatie van de hoofddoelstellingen, de samenwerking tussen de partners en wat het programma heeft opgeleverd voor de verschillende belanghebbenden. De belangrijke conclusie is dat het programma goed aansluit bij behoeftes van professionals in het veld, maar ook dat het werk nog niet 'af' is. Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) voert sinds 2010 in opdracht van het Ministerie van VWS het programma 'Professionals Gezond Versterkt' (PGV) uit. Het doel van het programma is het bieden van ondersteuning aan professionals gezondheidsbevordering ten einde een kwaliteitsimpuls te geven aan hun lokale en regionale werk in termen van effectiviteit, efficiƫntie en duurzaamheid. De doelgroep van het programma PGV zijn professionals in de publieke sector die het merendeel van hun tijd besteden aan gezondheidsbevordering. Deze professionals zijn werkzaam bij GGD'en, GGZ-instellingen, verslavingszorginstellingen, thuiszorginstellingen en sportserviceorganisaties.

Uitgever(s): Kwink Groep,

Download(s)

Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt' : eindrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Noordink
Boris Gooskens
Rogier van Schelven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
gezondheidsbevordering
professionalisering
samenwerkingsverbanden