Visie & Beleidsplein

Beleidssuggesties etnische tweedeling in de sport

een aanzet tot implementatie

Janssens, J. (2000). Beleidssuggesties etnische tweedeling in de sport: een aanzet tot implementatie. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv.

In het najaar van 1999 is met gemeentelijke sportconsulenten en bondsfunctionarissen van gedachten gewisseld over de bevindingen en beleidssuggesties uit het eerder dat jaar verschenen rapport Etnische tweedeling in de sport. In samenspraak met 'het veld' zijn een drietal aanbevelingen gekozen die in de eerste helft van het jaar 2000 een nadere uitwerking kregen. De activiteiten die de afgelopen maanden in dit verband werden ontplooid alsmede de resultaten van de verschillende beleidsinspanningen, worden beschreven.

Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

minderheidsgroepen
multiculturele samenleving
sportbeleid