Visie & Beleidsplein

Meedoen of stoppen

eindrapport van de commissie anti-doping aanpak

onderzoek naar de dopingcultuur in het Nederlandse wegwielrennen bij de heren

Commissie Anti-Doping Aanpak (2013). Meedoen of stoppen: eindrapport van de commissie anti-doping aanpak, onderzoek naar de dopingcultuur in het Nederlandse wegwielrennen bij de heren. Commissie Anti-Doping Aanpak.

Op 1 december 2012 is de onafhankelijke onderzoeks- en adviescommissie Anti-Doping Aanpak geïnstalleerd, op initiatief van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) en NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) na afstemming met en ondersteund door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de Dopingautoriteit. De Commissie is door de opdrachtgevers KNWU en NOC*NSF gevraagd: (1) onderzoek te doen naar de feiten en bevindingen ten aanzien van de 'dopingcultuur' en de anti-dopingaanpak zoals die in de Nederlandse wielersport functioneerde c.q. op dit moment functioneert. Dit onderzoek dient zoveel mogelijk de gangbare praktijken en systemen zichtbaar te maken, tekortkomingen bloot te leggen en te laten zien welke stappen inmiddels gezet zijn en nog gezet moeten worden; (2) met concrete aanbevelingen c.q. voorstellen te komen ter verbetering van de huidige anti-dopingaanpak, dit binnen de context van het beleid van NOC*NSF, de rijksoverheid en de mondiale ontwikkelingen in de wielersport. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Commissie Anti-Doping Aanpak,

Download(s)

Meedoen of stoppen : eindrapport van de commissie anti-doping aanpak : onderzoek naar de dopingcultuur in het Nederlandse wegwielrennen bij de heren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Commissie Anti-Doping Aanpak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
doping
onderzoeken
preventie
wielrennen