Visie & Beleidsplein

De overheid aan de bal?

Poel, H. van der (2013, zomer). De overheid aan de bal?. Boekman 95 25 (pp. 65-69)

Artikel in het tijdschrift 'Boekman 95'. Over de maakbaarheid van de samenleving denken sociaaldemocraten en liberalen heel verschillend, en dat maakt het moeilijk een sociaal-liberaal sport- en cultuurbeleid te ontwikkelen. Maar er zijn ook overeenkomsten: beide partijen hebben hun wortels in de Verlichting. Misschien moeten rationele overwegingen aan het beleid ten grondslag liggen.

Uitgever(s): Boekmanstichting,

Download(s)

De overheid aan de bal?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
cultuur
sportbeleid
tijdschriften