Visie & Beleidsplein

Continu onderzoek burgerperspectieven

kwartaalbericht 2013-2

Ridder, J. den, Posthumus, H., & Dekker, P. (2013). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2013-2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit is het tweeëntwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betref enquête- en focusgroeponderzoek in het tweede kwartaal van 2013. Ook dit kwartaal wordt de publieke opinie in kaart gebracht met combinaties van kwantitatief materiaal (antwoorden op gesloten enquêtevragen) en kwalitatief materiaal (gesprekken in focusgroepen en reacties op open enquêtevragen). In hoofdstuk 1 worden de ontwikkelingen in de publieke opinie beschreven. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de economische situatie en de crisis. Er wordt gekeken in hoeverre mensen gevolgen van de crisis zien in hun eigen omgeving en of ze denken dat de crisis ook kansen biedt voor verbeteringen. In hoofdstuk drie kijkt men of persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op opvattingen over politiek en maatschappij. De enquêtegegevens van het tweede kwartaal van 2013 zijn verzameld tussen 2 april en 4 mei. De focusgroepen vonden plaats op 22 en 25 april.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht 2013-2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Josje den Ridder
Hanneke Posthumus
Paul Dekker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
leefomgeving
maatschappelijke ontwikkeling
monitors
onderzoeken
politiek
samenleving