Visie & Beleidsplein

Evaluation design for community-based physical activity programs for socially disadvantaged groups

Communities on the Move

Herens, M., Wagemakers, A., Vaandrager, L., Ophem, J. van, & Koelen, M. (2013). Evaluation design for community-based physical activity programs for socially disadvantaged groups: Communities on the Move. JMIR Research Protocols 2

Achtergrond: Aangezien veel beweeginterventies er nog niet in lijken te slagen om de fysieke activiteit van mensen in lage sociaaleconomische situatie (SES) aanzienlijk te verbeteren in Nederland, is het een uitdaging om meer effectieve interventies te ontwikkelen en te implementeren. Participatieve, community-based beweegprogramma's, zoals Communities in Beweging, lijken veelbelovend. Evaluatie van de effectiviteit van dergelijke programma's vraagt echter om een aangepaste evaluatiestrategie.

Doelstelling: Dit artikel beschrijft het conceptuele model voor de ontwikkeling van een context-gevoelige monitoring en evaluatieaanpak om (1) de effectiviteit en kosteneffectiviteit van Communities in Beweging te meten, en (2) de onderliggende mechanismen te identificeren, die verklaren wat werkt en waarom in Communities in Beweging.

Methoden: De onderzoeksopzet stelt een cohortontwerp voor in een meervoudige case studie, waarin effecten, processen en veranderingen worden gemeten op verschillende niveaus: individueel, groep, programma en community. Het artikel beschrijft methoden, die zowel de korte-en lange-termijn effecten evalueren, en die kosten en baten van Communities in Beweging inzichtelijk maken.

Resultaten: Het testen van het voorgestelde model is gestart in oktober 2012.

Conclusies: De opzet biedt een geldige onderzoeksstrategie voor het evalueren van de effectiviteit van community-based beweegprogramma's. Interne validiteit wordt gegarandeerd door het gebruik van verschillende controle technieken zoals triangulatie. De meervoudige case studies op programma- en community-niveau dragen bij aan externe validiteit.

Uitgever(s): Wageningen University and Research Centre, Department of Social Sciences,

Download(s)

Evaluation design for community-based physical activity programs for socially disadvantaged groups : Communities on the Move

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marion Herens
Annemarie Wagemakers
Lenneke Vaandrager
Johan van Ophem
Maria Koelen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Communities in Beweging (project)
effectmeting
evaluatie
kosten-batenanalyse
sociaal-economische positie