Visie & Beleidsplein

Recessiepeiling gemeenten 2013

doorwerking economische recessie op gemeentelijk sportbudget

Hoekman, R. (2013). Recessiepeiling gemeenten 2013: doorwerking economische recessie op gemeentelijk sportbudget. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze publicatie betreft de 'Recessiepeiling gemeenten 2013', die het Mulier Instituut in juni van dit jaar in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft uitgevoerd. 169 sportambtenaren van evenzoveel gemeenten hebben ten behoeve van dit onderzoek een online vragenlijst ingevuld over de doorwerking van de economische recessie op het sportbeleid en het sportbudget in de eigen gemeente. Deze vragenlijst was in grote lijnen vergelijkbaar met de vragenlijst die in 2010 is gehanteerd bij een eerdere recessiepeiling (Hoekman, 2010). Hierdoor is het mogelijk om de uitkomsten van beide metingen te vergelijken.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Recessiepeiling gemeenten 2013 : doorwerking economische recessie op gemeentelijk sportbudget

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid