Visie & Beleidsplein

Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie?

een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van Tilburgse sportverenigingen en verenigingsondersteuners geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereniging

Agten, K. (2013). Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie?: een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van Tilburgse sportverenigingen en verenigingsondersteuners geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereniging. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Vrouwen en allochtonen zijn (nog steeds) ondervertegenwoordigd in hoge functieniveaus, zo ook in besturen van sportverenigingen. Internationaal worden er al dan niet quota ingevoerd om de positie van vrouwen en allochtonen te versterken. De gevoelens hierover zijn echter zeer gemengd. In dit onderzoek wordt bezien hoe verenigingsbestuurders en -ondersteuners betekenis geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereniging. Er wordt hiermee antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: Hoe participeren vrouwen en niet-westerse allochtonen in besturen van Tilburgse sportverenigingen en welke betekenissen geven verenigingsbestuurders en -ondersteuners aan deze vormen van diversiteit?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Diversiteit in sportverenigingsbesturen, een kwestie van tijd of een illusie? : een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van Tilburgse sportverenigingen en verenigingsondersteuners geven aan diversiteit binnen het bestuur van de sportvereni

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karlijn Agten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
diversiteit
emancipatie
nieuwe Nederlanders
scripties
sportverenigingen
vrouwen