Visie & Beleidsplein

Is de sportvereniging klaar voor haar positie in een veranderende samenleving?

een kwalitatief onderzoek naar de positionering van de sportvereniging in een veranderende samenleving

Nuijten, N. (2013). Is de sportvereniging klaar voor haar positie in een veranderende samenleving?: een kwalitatief onderzoek naar de positionering van de sportvereniging in een veranderende samenleving. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek zullen de betekenissen die informanten aan de positionering van hun sportverenigingen geven ten aanzien van de veranderende samenleving worden onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarop deze betekenissen aansluiten op de eerder geschetste ontwikkelingen. De ontwikkelingen uit figuur 1 vragen een externe oriëntatie van de sportverenigingen, waarbij verenigingen verbindingen leggen met de markt en de publieke sector. Hoe spelen verenigingen hier op in? Ook spelen interne factoren een rol. Hoe staat de sportvereniging er nu voor en waar wil het als vereniging naartoe? Wat voor organisatiecultuur heerst er binnen de sportvereniging? Daarnaast zullen de ontwikkelingen in de samenleving omtrent de sportvereniging in kaart worden gebracht. Op deze manier wordt duidelijk welke rol de sportvereniging kan innemen in de maatschappij.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Is de sportvereniging klaar voor haar positie in een veranderende samenleving? : een kwalitatief onderzoek naar de positionering van de sportvereniging in een veranderende samenleving

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nick Nuijten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke ontwikkeling
organisatieontwikkeling
samenleving
scripties
sportverenigingen
vrijwilligers