Visie & Beleidsplein

Sport als doel, sport als middel of sport als economische waarde

een kwalitatief onderzoek naar de beslissingen binnen het sportbeleid van tien Nederlandse gemeenten en de invloed van actoren daarop

Postuma, M. (2013). Sport als doel, sport als middel of sport als economische waarde: een kwalitatief onderzoek naar de beslissingen binnen het sportbeleid van tien Nederlandse gemeenten en de invloed van actoren daarop. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de beslissingen die gemeenten maken over sportbeleid, en hoe deze tot stand komen. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: hoe komen beslissingen binnen gemeentelijk sportbeleid tot stand en welke actoren hebben daar invloed op? Als casus wordt er binnen dit onderzoek gekeken naar de beslissingen die genomen zijn door gemeenten over kernsportbeleid en hoe deze beslissingen te koppelen zijn aan de literatuur en het gekozen perspectief.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Sport als doel, sport als middel of sport als economische waarde : een kwalitatief onderzoek naar de beslissingen binnen het sportbeleid van tien Nederlandse gemeenten en de invloed van actoren daarop

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Malou Postuma

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
scripties
sportbeleid