Visie & Beleidsplein

Een sportieve en gezonde leefstijl

sportnota gemeente Winsum 2013 - 2020

naar meer harmonisatie in het accommodatiebeleid, een ombuiging naar meer sportstimuleringsbeleid en een integraal sportbeleid voor sport, bewegen en gezondheid

(2013). Een sportieve en gezonde leefstijl: sportnota gemeente Winsum 2013 - 2020, naar meer harmonisatie in het accommodatiebeleid, een ombuiging naar meer sportstimuleringsbeleid en een integraal sportbeleid voor sport, bewegen en gezondheid. Winsum: Gemeente Winsum.

Sportnota 2013-2020 van gemeente Winsum.

Uitgever(s): Gemeente Winsum,

Download(s)

Een sportieve en gezonde leefstijl

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid