Visie & Beleidsplein

Een online kennisnetwerk voor sportbestuurders

Schaik, F. van (2013). Een online kennisnetwerk voor sportbestuurders. Groningen: Wagner Group.

Deze scriptie gaat over het delen van kennis tussen bestuurders van breedtesportverenigingen. Een veel gehoorde klacht is dat sportbestuurders steeds weer opnieuw het wiel moeten uitvinden. De benodigde kennis voor het aansturen van hun sportvereniging is lastig te vinden, vaak verouderd en niet accuraat. Hoewel de bestuurders worden ondersteund door sportbonden en de overheid, lukt het deze(professionele) vrijwilliger vaak niet het stadium van zelfredzaamheid te bereiken. De scriptie valt uiteen in drie onderzoeken. Allereerst vindt een vooronderzoek plaats naar de organisatie en inrichting van verenigingsondersteuning in Nederland. Daarna volgt een literatuuronderzoek naar de ontwerpkenmerken van een goed functionerend online kennisnetwerk voor sportbestuurders. Tenslotte worden de bevindingen uit de literatuurstudie getoetst aan de praktijk door een case study naar één van de meest succesvolle online kennisnetwerken: Wikipedia, de online encyclopedie.

Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut,

Download(s)

Een online kennisnetwerk voor sportbestuurders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frans van Schaik

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kennismanagement
kennisnetwerken
kennisoverdracht
scripties
sportverenigingen