Visie & Beleidsplein

"We trekken ons eigen (Olympisch) Plan"

een kwalitatief onderzoek naar de invulling van het Olympisch Plan 2028 bij de provincies Drenthe, Flevoland, Utrecht en Zeeland

Molkenboer, M. (2012). "We trekken ons eigen (Olympisch) Plan": een kwalitatief onderzoek naar de invulling van het Olympisch Plan 2028 bij de provincies Drenthe, Flevoland, Utrecht en Zeeland. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het Interprovinciaal Overleg is alliantiepartner van het Olympisch Plan 2028. De twaalf provincies in Nederland zijn vanaf het ondertekenen door het IPO van het Olympisch Plan 2028 op 8 juli 2009 vrij gelaten om invulling te geven aan het Olympisch Plan 2028. Met de aanstaande start van een Olympische Kanskaart, een instrument om ruimtelijke processen door middel van sport te stimuleren, te versnellen en te verbeteren en een impuls te geven aan de economische concurrentiepositie en aan imagoprofilering, is het interessant om te onderzoeken waarom de invulling van het Olympisch Plan 2028 lijkt te verschillen tussen provincies. Op deze manier kan onderzocht worden of het mogelijk is voor het IPO om een collectieve inhoudelijke bijdrage te leveren aan het Olympisch Plan 2028 namens alle provincies in de vorm van een Olympische Kanskaart. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: welke betekenissen geven provinciale vertegenwoordigers van de provincies, Utrecht, Zeeland, Flevoland en Drenthe aan het Olympisch Plan 2028 en wat betekent dit voor een collectieve inhoudelijke bijdrage van het Interprovinciaal Overleg aan het Olympisch Plan 2028 namens alle provincies?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

We trekken ons eigen (Olympisch) Plan" : een kwalitatief onderzoek naar de invulling van het Olympisch Plan 2028 bij de provincies Drenthe, Flevoland, Utrecht en Zeeland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mike Molkenboer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Drenthe
Flevoland
Olympisch plan 2028
Utrecht
Zeeland
kwalitatief onderzoek
provincies
scripties