Visie & Beleidsplein

Interactief Wageningen

een kwalitatief onderzoek naar de inzet van interactieve (sport)beleidsvorming door de gemeente Wageningen en de receptie van beleid door sportverenigingen

Bouvy, L. (2012). Interactief Wageningen: een kwalitatief onderzoek naar de inzet van interactieve (sport)beleidsvorming door de gemeente Wageningen en de receptie van beleid door sportverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek gehanteerd wordt, luidt als volgt: hoe zet de gemeente Wageningen interactieve beleidsvorming in bij de herijking van het sportbeleid en hoe is de receptie van het beleid door de sportverenigingen? Om tot beantwoording van deze onderzoeksvraag te komen zijn de volgende deelvragen geformuleerd: (1) welke factoren hebben weerstand veroorzaakt in de herijkingsperiode van het sportbeleid, ten aanzien van het accommodatiebeleid?; (2) in hoeverre sluit het theoretisch concept van interactieve beleidsvorming aan bij de sportbeleidspraktijk in Wageningen? De uitkomsten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Interactief Wageningen : een kwalitatief onderzoek naar de inzet van interactieve (sport)beleidsvorming door de gemeente Wageningen en de receptie van beleid door sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lilian Bouvy

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
scripties
sportbeleid
sportverenigingen