Visie & Beleidsplein

Evaluatie handvest NIB

Kort, I. de, & Janssens, J. (2000). Evaluatie handvest NIB. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv.

In hoeverre is de handvestmethode een geschikt middel gebleken om een netwerk te ontwikkelen, te verbreden en te versterken dat bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van Nederland in Beweging? Het doel van het NIB-project is het realiseren van een substantiële groei van het percentage Nederlanders dat door een actieve leefstijl de eigen gezondheid positief beïnvloedt. Het NIB-netwerk tracht organisaties en instellingen samen te brengen die zelf op enigerlei wijze betrokken zijn bij het thema bewegen en gezondheid, met de intentie elkaar te versterken en te inspireren.

Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Irene de Kort
Jan Janssens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland in Beweging (project)
evaluatie
gezondheidsbevordering
leefstijl