Visie & Beleidsplein

Verdeeld in stukken, toch één

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van sportbeleidsmedewerkers en sportuitvoerders na een verzelfstandiging

Lemmers, M. (2012). Verdeeld in stukken, toch één: een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van sportbeleidsmedewerkers en sportuitvoerders na een verzelfstandiging. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De overheid maakt de laatste jaren een terugtrekkende beweging en plaatst veel uitvoering op afstand door het verzelfstandigen van overheidsdiensten met het idee dat dit leidt tot meer efficiëntie, meer kostenbewustzijn en betere prestaties. Ook in de lokale sportsector doet deze ontwikkeling zich voor. Het verzelfstandigen van overheidsdiensten heeft gevolgen voor de burgers in de samenleving én voor de ambtenaren. Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van een verzelfstandiging voor de ambtenaren en hoe deze gevolgen van invloed zijn op de de inter-organisationele samenwerking tussen een gemeente en een intern verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie. De volgende vraag staat centraal in dit onderzoek: welke betekenissen geven de medewerkers van de afdeling Sportbeleid en de intern verzelfstandigde afdeling SportService Amsterdam van de gemeente Amsterdam aan de interorganisatorische samenwerking tussen beide afdelingen? De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Verdeeld in stukken, toch één : een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van sportbeleidsmedewerkers en sportuitvoerders na een verzelfstandiging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mascha Lemmers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

dienstverlening (arbeid)
gemeentelijk beleid
gemeenten
overheid
samenwerkingsverbanden
scripties
sportbeleid