Visie & Beleidsplein

Quick scan breedtesportimpuls provincie Gelderland

conclusies en aanbevelingen

Lindert, C. van, Janssens, J., Mol, P., & Coopmans, B. (2000). Quick scan breedtesportimpuls provincie Gelderland: conclusies en aanbevelingen. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg.

Een inventarisatieonderzoek naar wensen, idee├źn, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Gelderse gemeenten in het kader van de stimuleringsregeling breedtesport. Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland, mede namens de Gelderse Sport Federatie. Doel van deze quick scan is het in kaart brengen van de mate waarin de Gelderse gemeenten gebruik (willen) maken van de mogelijkheden van de stimuleringsregeling breedtesportimpuls en de behoefte aan ondersteuning daarbij.

Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Jan Janssens
Peter-Jan Mol
Barbara Coopmans

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesportimpuls
gemeenten
provincies
sportinfrastructuur