Visie & Beleidsplein

Gemeente Cuijk

jong geleerd 2.0

van ruimte voor de jeugd (jeugdbeleid 2007-2010, jong geleerd is samen leren (educatieve agenda 2007-2010) en terugblikken en vooruitzien (peuterspeelzaalwerk 2007-2010) naar jong geleerd 2.0

(2011). Gemeente Cuijk: jong geleerd 2.0, van ruimte voor de jeugd (jeugdbeleid 2007-2010, jong geleerd is samen leren (educatieve agenda 2007-2010) en terugblikken en vooruitzien (peuterspeelzaalwerk 2007-2010) naar jong geleerd 2.0. Cuijk: Gemeente Cuijk.

Beleidsplan jeugd en onderwijs van de gemeente Cuijk.

Uitgever(s): Gemeente Cuijk,

Download(s)

Gemeente Cuijk : jong geleerd 2.0 : van ruimte voor de jeugd (jeuggdbeleid 2007-2010, jong geleerd is samen leren (educatieve agenda 2007-2010) en terugblikken en vooruitzien (peuterspeelzaalwerk 2007-2010) naar jong geleerd 2.0

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugdbeleid