Visie & Beleidsplein

De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012

economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel

Heuvel, M. van den (2013). De Lage Landen Marathon Eindhoven 2012: economische impact, waardering, bezoekers- en deelnemersprofiel. Tilburg: Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Lectoraat Sportbusiness.

Op 14 oktober 2012 vond de 29e editie van De Lage Landen Marathon Eindhoven plaats met in totaal 17.000 deelnemers. De marathon is belangrijk voor de stad Eindhoven. Het biedt gelegenheid voor ontmoeting, geeft inspiratie om te sporten en het is economisch aantrekkelijk. Het lectoraat Sportbusiness van de Fontys Economische Hogeschool is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de economische impact van dit evenement. In het verlengde hiervan is ook onderzoek gedaan naar het bezoekers- en deelnemersprofiel en de waardering van het evenement. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP, www.evenementenevaluatie.nl). Het onderzoek richt zich op de economische impact voor de stad Eindhoven. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Lectoraat Sportbusiness,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
economie
effectmeting
hardlopen
marathon
sporters
sportevenementen