Visie & Beleidsplein

NK baanwielrennen 2012

economische impact en bezoekersprofiel

Boer, W.I.J. de (2013). NK baanwielrennen 2012: economische impact en bezoekersprofiel. Arnhem: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Eind december 2012 vonden de Nederlandse Kampioenschappen Baanwielrennen plaats in Omnisport Apeldoorn. In opdracht van de provincie Gelderland heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de economische impact en het bezoekersprofiel van dit evenement in kaart gebracht. De NK Baanwielrennen 2012 in Omnisport Apeldoorn trokken, verspreid over vier wedstrijddagen, 4.278 dagbezoekers. De laatste dag, zondag 30 december, trok verreweg de meeste dagbezoekers; ruim 40 procent van het totaal. Gemiddeld was een bezoeker 1,7 dag op de NK aanwezig, waarmee er naar schatting ruim 2.500 individuele bezoekers waren. De totale economische impact van de NK Baanwielrennen voor de provincie Gelderland is positief, namelijk 77.400 euro. De bezoekers dragen, met zo'n 50.000 euro, het meeste bij aan de Gelderse economie, vooral via bestedingen aan eten en drinken. Het evenement kreeg een gemiddelde waarderingscijfer van 7,7. Over Omnisport als topsportlocatie waren de bezoekers het meest tevreden. Onderhavig onderzoek is uitgevoerd en getoetst volgens de richtlijnenhandboeken Economische Impact, Bezoekersprofielen en Promotionele Waarde, van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Willem de Boer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
economie
effectmeting
sportevenementen
topsportevenementen
wielrennen