Visie & Beleidsplein

Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen

financieringsconcepten voor breedtesportverenigingen

Zeegers, D. (2012). Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen: financieringsconcepten voor breedtesportverenigingen. Groningen: Wagner Group.

In 2011 werd er door sportverenigingen ruim 55 miljoen euro geïnvesteerd in accommodaties, waarbij een gedeelte middels borging van Stichting Waarborgfonds Sport bancair werd gefinancierd. Indien de ambities van sportbonden worden waargemaakt zal, naar verwachting, de behoefte van het aantal financieringen van sportverenigingen groter worden. Ook de ambitie van het Olympische plan 2028 - dat in mei 2009 door NOC*NSF werd gepresenteerd aan de Nederlandse samenleving - is om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland, zodat nu en in de toekomst de positieve effecten zichtbaar zijn. In dit plan staat een achttal ambities verwoord. De breedtesport-ambitie omvat dat Nederland in 2016 een samenleving wordt waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven. Minimaal 75% van de Nederlanders - uit alle lagen van de samenleving - moet in 2016 aan sport doen. Om deze ambitie te bereiken, zal er een faciliterende omgeving gecreëerd moeten worden, te beginnen met het vergroten van het aantal breedtesportaccommodaties en de bereikbaarheid daarvan. Een groot aantal breedtesportaccommodaties in Nederland is op dit moment eigendom van sportverenigingen. Indien dit aantal door verschillende ontwikkelingen, waaronder de ambitie van het Olympisch plan 2028, moet worden vergroot zal er naar verwachting een fors hoger bedrag gefinancierd moeten worden door de sportverenigingen, die daarbij een beroep op het Waarborgfonds Sport moeten doen. Dit fonds kan vanaf 2013 slechts een beperkt aantal borgstellingen afgeven. De hoofdvraag luidt als volgt: Welke financieringsconcepten komen voor breedtesportverenigingen in aanmerking om investeringen in de sportaccommodaties mogelijk te maken?

Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut,

Download(s)

Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen : financieringsconcepten voor breedtesportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dick Zeegers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
financiering
scripties
sportverenigingen