Visie & Beleidsplein

Een multifunctioneel sport- en leisurecentrum

onderzoek praktische aanpak met betrekking tot de planvorming

Wallendal, T. (2012). Een multifunctioneel sport- en leisurecentrum: onderzoek praktische aanpak met betrekking tot de planvorming. Groningen: Wagner Group.

De kern van dit onderzoek beperkt zich tot de planvormingsfase binnen de ontwikkeling van een multifunctioneel sport- en leisurecentrum. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat de ontwikkeling een initiatief is van meerdere, in verschillende domeinen opererende partijen, die gezamenlijk willen komen tot de realisatie van een multifunctioneel sport- en leisurecentrum. Hiervoor is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 'Wat is de praktijk met betrekking tot de planvorming voor het gezamenlijk ontwikkelen van multifunctionele sport- en leisurecentra'?

Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut,

Download(s)

Een multifunctioneel sport- en leisurecentrum : onderzoek praktische aanpak met betrekking tot de planvorming

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tjisse Wallendal

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
planning
ruimtelijke ordening
scripties
sportaccommodaties
vrije tijd
vrijetijdsbesteding