Visie & Beleidsplein

Organisatie van regionale ondersteuning van topsporters en talenten

een onderzoek naar het optimaliseren van regionale samenwerking met als doel topsporters en sporttalenten maximaal te ondersteunen

Drimmelen, K. van (2012). Organisatie van regionale ondersteuning van topsporters en talenten: een onderzoek naar het optimaliseren van regionale samenwerking met als doel topsporters en sporttalenten maximaal te ondersteunen. Groningen: Wagner Group.

De kennisvraag die centraal staat in dit onderzoek is: 'Welke organisatiekundige kennis is relevant om de regionale topsportondersteuningsstructuur te analyseren en te optimaliseren?' Daarbij is het van belang na te gaan welke elementen een rol spelen bij de organisatie van regionale topsportondersteuning en hoe die elementen onderling samenhangen. Na een algemeen gedeelte over de wijze waarop topsportondersteuning in Nederland en in andere landen is georganiseerd, wordt er met behulp van een recent ontwikkeld samenwerkingsmodel van Twijnstra en Gudde de huidige samenwerking binnen het Olympisch Netwerk Haaglanden geanalyseerd. Er wordt in kaart gebracht wat de wensen en behoeften van de topsporters en de talenten zelf zijn ten aanzien van ondersteuning. Na de analyse van regionale topsportondersteuning en specifiek de casus Haaglanden, worden er aanbevelingen gedaan hoe de Olympische Netwerken in de toekomst beter kunnen opereren met het doel optimaal ondersteuning te bieden aan topsporters en talenten. Een samenwerkingsmodel waarmee de diverse partijen binnen Zuid-Holland de ondersteuning aan sporters kunnen optimaliseren geeft ook andere regio's de mogelijkheid om dit toe te passen. Tot slot wordt er teruggekeken op het totale onderzoek en wordt er vooruit geblikt op de vervolgstappen die de Olympische Netwerken en met name de partijen in Haaglanden kunnen nemen om de samenwerking te optimaliseren, zodat sporters in de regio maximaal ondersteuning kunnen krijgen.

Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut,

Download(s)

Organisatie van regionale ondersteuning van topsporters en talenten : een onderzoek naar het optimaliseren van regionale samenwerking met als doel topsporters en sporttalenten maximaal te ondersteunen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karen van Drimmelen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
samenwerkingsverbanden
scripties
sportondersteuning
talenten
topsporters