Visie & Beleidsplein

Ouderparticipatie op sportverenigingen

determinantenanalyse naar ouderparticipatie op de sportvereniging

Westen, S. van (2012). Ouderparticipatie op sportverenigingen: determinantenanalyse naar ouderparticipatie op de sportvereniging. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het algemene doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de intentie van ouders wat betreft participatie op de sportvereniging, zodat aandachtspunten geformuleerd kunnen voor verbetering en verdere uitwerking van de interventie pedagogisch coördinator. Door de inzet van de pedagogisch coördinator moet een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving om te sporten worden gecreëerd, zodat ook kinderen met gedragsproblemen kunnen sporten.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Ouderparticipatie op sportverenigingen : determinantenanalyse naar ouderparticipatie op de sportvereniging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sabine van Westen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ouders
participatie
pedagogiek
scripties
sportverenigingen